O nama

Građevinsko preduzeće Klasika d.o.o. je formirano od stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti građevinarstva, do skoro kao sastavni deo firme GP Vlasina Inženjering d.o.o. a od 2012 godine nastupa samostalno kao investitor na izgradnji stambeno poslovnih objekata. 

Poslovna politika kao osnova našeg rada je da se objekti grade u skladu sa najvišim standardima i na najatraktivnijim lokacijama. Materijali se nabavljaju od već proverenih proizvodjača a ugradnja se vrši na stručan način i pod nadzorom stručnog tima inženjera.

O kvalitetu naših objekata svedoče sami kupci već izgrađenog stambenog i poslovnog prostora.

GP Klasinka je stabilna, uspešna i pouzdana gradjevinska firma sa zavidnom reputacijom, firma na koju se oslanjaju kako kupci tako  izvođači i podizvođači u procesu izgradnje.

Na stambeno poslovnim objektima u Nišu u ulici Vojvode Mišića i Ćirila i Metodija pokazali smo da je stručnost i kvalitet na našoj strani. U prilog tome svedoče i sve prodate stambene jedinice. Aktuelni stambeno poslovni objekat u ulici Jovana Skerlica br.22 daje mogućnost uvida u kvalitet  u toku svih faza izgradnje od pripremnih do zavrsnih gradjevinskih radova.