Stambeni Objekat Po+Pr+3

Izgled projektovanog objekta
Izgled projektovanog objekta
Projektovani objekat je spratnosti Po+P+3. Objekat se sastoji iz jedne podzemne i četiri nadzemne etaže. Ukupan broj stanova u objektu je osamnaest.

Tehnički opis

Sve ostave stanara predviđene su u podzemnoj etaži, ukupno osamnaest.Vertikalna komunikacija u objektu se obavlja preko jednog jednokrakog stepeništa i jednog lifta. Za parkiranje vozila predviđeno je osamnaest (18) parking mesta, od čega su četiri (4) parking mesta na parteru, a četrnaest (14) u podzemnoj garaži. Jedno (1) parking mesto je rezervisano za osobe sa invaliditetom.U objektu se predviđaju instalacije vodovoda, kanalizacije, grejanja, jake i slabe struje. Grejanje objekta je daljinsko, sa priključkom na gradsku toplovodnu mrežu.